Hriechy minulosti

Fantázia na svojej stránke začína vyťahovať hriechy mladosti dnes už starších a múdrejších autorov. Asi aby sme sa cítili ešte starší a menej múdri. Dnes prišiel rad na mňa a moju poviedku Otče náš. Je to už trinásť rokov a bože dobrý, naozaj som mal dvadsať?

Pamätám si akurát, že niektorého z porotcov Ceny Gustáva Reussa strašne pobúrili tie detaily s potkanmi. No bóže…


Facebook

G+